Ναϊάς

Αμαδρυάς

Αναράδινα

Αγερικό

Ρόδον

Χλόη

Δειλινό

Κυκλάμινο

Ιρις

Δάφνη